سبد خرید شما خالی است.

زرین کال دستیار تلفنی کسب و کار شما

گالری تصاویر

ارتباط با ما

تهران، خیابان مطهری، پلاک 28

info@zarincall.ir

02191014292

برچسب: صدای بازاریابی و برندینگ

بازاریابی با صدا اساس علم ارتباط با دیگران

صدای برند

بازاریابی و برندینگ اساساً علم ارتباط با دیگران‌اند. دیگرانی که گاهی به شکل مشتری داخلی جلوه می‌نمایند و گاه مشتری بیرونی‌. به همین واسطه تمام علوم انسانی، این روزها به یاری این رشته آمده‌اند تا در نبرد درگرفته بین شرکت‌ها و کشورها عرض‌اندام نموده و قدرت‌نمایی کنند. فروشندگان و بازاریابان نیز آموخته‌اند که از تمام ابزارها و امکانات سود ببرند، به جهت تجهیز بیشتر خود برای پیروزی در آوردگاهی به نام بازار. اولین ابزار ازاین‌دست، بدن مدیر و بازاریاب و فروشنده و ناقل پیام تبلیغاتی است که می‌توان با کار کردن روی وجوه مختلف آن، به ورزیدگی لازم دست‌یافت. تارهای صوتی، به‌عنوان تأمین‌کننده مواد لازم برای یکی از حواس 5 گانه در اتمسفر بازار و برندینگ بسیار کمک‌حال بوده و مفید می‌باشد.

صدای بازاریابی و برندینگ

متأسفانه بسیار می‌بینیم، کسانی که به اقتضای حرفه خود، با سخن گفتن و بیان سروکار دارند کمتر به صدای خود و اقتضائات و امکانات و مختصات آن توجه می‌کنند. به همین دلیل گاهی سخن گفتن این اشخاص با نوعی اکراه همراه بوده، بر اندام‌های گفتاری‌شان اثر گذاشته، از استحکام حرکاتشان کاسته و عدم قطعیت را متبادر می‌نماید.

وقتی به‌عنوان بازاریاب و فروشنده بدانیم درصد بالایی از آدم‌ها، خاطرات خود را با صدا به یاد آورده و مرور می‌نمایند، به اهمیت و اثرگذاری این مقوله، بیش‌ازپیش پی می‌بریم و می‌دانیم برای ماندگاری در ذهن مشتریان، چه در تبلیغات و چه در برخوردهای رودررو، ابزاری بی‌نظیر در اختیار داریم به نام صدا.

صدا وسیله‌ای است که فعالان بازاریابی با آن ارتباط برقرار می‌کنند. هرچند ظاهر این افراد و حرکات و لباس و ایماهای غیرارادی‌شان نیز خبر از شخصیت آن‌ها می‌دهد اما به‌وسیله صداست که، اندیشه‌ها و احساسات مشخص و دقیق خود را بیان کرده و مشتری را مجاب به خرید می‌نمایند.

بسیاری از فروشندگان و بازاریابان و حتی مدیران، ضعف سخن‌گویی داشته، از ضایع شدن آهنگ صدای خود رنج‌برده، وجود الحان عاجزانه و صوت‌های نازک و شکسته‌بسته (برخی افراد سرعت اندیشیدنشان از سرعت سخن گفتنشان بیشتر است ازاین‌ رو کلمه‌ها را شکسته ادا می‌کنند.) و حروف جویده و مظلومانه و حیله گرانه، از آن‌ها شخصیت‌هایی ضعیف تصویر کرده و ناتوان نشانشان می‌دهد. این افراد بجای سخن گفتن، ناله می‌کنند و از هرگونه یکپارچگی وجود به دورند و نمودی بی‌فروغ دارند. به‌عنوان مدیر و بازاریاب هر چه به بیان اندیشه‌ی خود میل کمتری داشته باشید، عضلات خود را به نحو ضعیف‌تری بکار می‌اندازید. باید دقت کرد هنگام سخن گفتن با مشتری همه‌ی منظور ذهنی به عمل فیزیکی تبدیل شود. البته بایستی مدنظر داشت که همانند بدن، بیان نیز باید تحت کنترل درآید و صدا تنها در رابطه با کاری که انجام می‌شود می‌تواند معنی یابد.

فقط صداست که می ماند

بازاریابی و برندینگ اساسا علم ارتباط با دیگران اند. فروشندگان و بازاریابان آموخته اند که از تمام ابزارها و امکانات سود ببرند، به جهت تجهیز بیشتر خود برای پیروزی در آوردگاهی به نام بازار. اولین ابزار از این دست، بدن مدیر و بازاریاب و فروشنده و ناقل پیام تبلیغاتی است که می توان با کار کردن روی وجوه مختلف آن، به ورزیدگی لازم دست یافت. تارهای صوتی، بعنوان تامین کننده مواد لازم برای یکی از حواس 5 گانه، در اتمسفر بازار و برندینگ بسیار کمک حال بوده و مفید فایده می باشد.

صدای بازاریابی و برندینگ

متأسفانه بسیار می بینیم، کسانی که به اقتضای حرفه خود، با سخن گفتن و بیان سر و کار دارند کمتر به صدای خود و اقتضائات و امکانات و مختصات آن توجه می کنند. به همین دلیل گاهی سخن گفتن این اشخاص با نوعی اکراه همراه بوده، بر اندامهای گفتاری شان اثر گذاشته، از استحکام حرکاتشان کاسته و عدم قطعیت را نشان می دهد.

وقتی بعنوان بازاریاب و فروشنده بدانیم درصد بالایی از آدمها، خاطرات خود را با صدا به یاد آورده و مرور می نمایند، به اهمیت و اثرگذاری آن، بیش از پیش پی می بریم و می دانیم برای ماندگاری در ذهن مشتریان، چه در تبلیغات و چه در برخوردهای رودررو، ابزاری بی نظیر در اختیار داریم به نام صدا.

البته این ابزار و توان، بخصوص بین فعالان صنایع خدماتی بسیار مورد غفلت قرار گرفته، در توجه جدی و اساسی به پرورش صدا و بیان، که از مهمترین جنبه های کار آنهاست سستی کرده اند و اغلب قادر نیستند از صدای خود به شکل کارا و ماهرانه استفاده کنند. تا آنجا که گاهی به نظر می رسد زیر بار گفتار خود، دست و پا می زنند و تقلاکنان و نفس زنان، سعی در هم آوردن سر و ته جملات دارند. که این ضعف، اساسا به علت فقدان احساس کافی نسبت به محصول و عدم توجه به معنای آنچه می گویند می باشد.

صدا وسیله ای است که فعالان بازاریابی با آن ارتباط برقرار می کنند. هر چند ظاهر این افراد و حرکات و لباس و ایماهای غیر ارادی شان نیز خبر از شخصیت آنها می دهد اما بوسیله صداست که، اندیشه ها و احساسات مشخص و دقیق خود را بیان کرده و مشتری را مجاب به خرید می نمایند.

بسیاری از فروشندگان و بازاریابان و حتی مدیران، ضعف سخن گویی داشته، از ضایع شدن آهنگ صدای خود رنج برده، وجود الحان عاجزانه و صوتهای نازک و شکسته بسته (برخی افراد سرعت اندیشیدن شان از سرعت سخن گفتن شان بیشتر است از این رو کلمه ها را شکسته ادا می کنند.) و حروف جویده و مظلومانه و حیله گرانه، از آنها شخصیت هایی ضعیف تصویر کرده و ناتوان نشان نشان می دهد. این افراد بجای سخن گفتن، ناله می کنند و از هرگونه یکپارچگی وجود به دورند و نمودی بی فروغ دارند.

بعنوان مدیر و بازاریاب هر چه به بیان اندیشه ی خود میل کمتری داشته باشید، عضلات خود را به نحو ضعیف تری بکار می اندازید. باید دقت کرد هنگام سخن گفتن با مشتری همه ی منظور ذهنی به عمل فیزیکی تبدیل شود. البته بایستی مد نظر داشت که همانند بدن، بیان نیز باید تحت کنترل درآید و صدا تنها در رابطه با کاری که انجام می شود می تواند معنی یابد.

فروشندگان بایستی تلاش نمایند شیوه سخنوری درست و فصیح را، با آهنگ استوار و متین و جذاب بیاموزند. بیان هر کس، با آگاهی و احساس او نسبت به آنچه می گوید ارتباط مستقیم دارد. هر چه آگاهی و احساس نسبت به کالا یا خدمتی که عرضه می گردد و آنچه گفته می شود بیشتر و عمیق تر باشد بیان، دقیق تر و مؤثرتر خواهد بود. به بیانی صدای شما اگر حتی از لحاظ فیزیکی کامل بوده، دارای تنی گرم و دلنشین باشد، تا زمانی که به آگاهی کافی و احساس نیرومند نرسیده باشید، نمی تواند گفتاری دقیق و مؤثر را عرضه کند. هر چه صدای شما حساس تر و کاراتر باشد منظورتان را به نحو دقیق تری بیان خواهد کرد.

صدای بازاریابی

صدای بازاریابی و برندینگ

متأسفانه بسیار می بینیم، کسانی که به اقتضای حرفه خود، با سخن گفتن و بیان سروکار دارند کمتر به صدای خود و اقتضائات و امکانات و مختصات آن توجه می کنند. به همین دلیل گاهی سخن گفتن این اشخاص با نوعی اکراه همراه بوده، بر اندام های گفتاری شان اثر گذاشته، از استحکام حرکاتشان کاسته و عدم قطعیت را متبادر می نماید.

وقتی به عنوان بازاریاب و تبلیغاتچی و فروشنده بدانیم درصد بالایی از آدم ها، خاطرات خود را با صدا به یاد آورده و مرور می نمایند، به اهمیت و اثرگذاری این مقوله، بیش ازپیش پی می بریم و می دانیم برای ماندگاری در ذهن مشتریان، چه در تبلیغات و چه در برخوردهای رودررو، ابزاری بی نظیر در اختیار داریم به نام صدا. البته این ابزار و توان، بخصوص بین فعالان صنایع خدماتی بسیار مورد غفلت قرارگرفته، در توجه جدی و اساسی به پرورش صدا و بیان که از مهم ترین جنبه های کار آن هاست سستی کرده اند و اغلب قادر نیستند از صدای خود به نحو کارا و ماهرانه استفاده کنند. تا آنجا که گاهی به نظر می رسد زیر بار گفتار خود، دست وپا می زنند و تقلا کنان و نفس زنان، به هم آوردن سروته جملات مشغول اند؛ که این ضعف، اساسا به علت فقدان احساس کافی نسبت به محصول و عدم توجه به معنای آنچه می گویند می باشد.

برندینگ به همین آسانی که شما یک طرح نهایی خود را به درون تبلیغات بیاندازید نیست و اینکه برندنیگ محسوب نمی گردد .

شما بایستی در برندینگ صدا از ترکیب آهنگی مناسب و منظم و یک پارچه ای در جهت تولید کردن موسیقی آشنا در زمان اجرای کمپین خود استفاده کنید .

صدای محیط

صدای محیط ویژگی است که حضور کمی از خود نشان می دهد اما می توان آن را به دلیل سخت بودن کنترلش بخشید . صداهایی از قبیل صدای خیابان ها صدای گریه نوزاد و … همگی جزئی از صدای محیط را شامل می شوند .

به عنوان مثال تصور کنید که شما مدیریت رستورانی را برعهده دارید که در آن خونگرمی و مهربانی مهمترین المان های برندنیگ رستوران شما محسوب می شوند . به همین جهت عاقلانه است که صدای محیط را تا حد مینیموم پایین نگه داشت . در این خصوص می توان با استفاده از تکنیک حذف صداهای اضافی ، آهنگ محیط را در جهت بالا بردن حس صمیمیت و خصوصی در رستوران تقویت نمود .

کمپانی خودروسازی آئودی را می توان نمونه ای از برندها دانست که این موضوع را به طور جدی دنبال می کند . کمپانی آپودی به هر زحمتی که شده صدای تمامی مدل های موتورهای خودروی خود را که تولید کرده ضبط کرده . هنگامی که زمان تهیه تبلیغ فرا می رسد ، متخصصین صدای خود را دوره هم جمع کرده و آنها به راحتی موسیقی تبلیغ را با استفاده از آهنگ های خودروها تولید می کنند.

۹۰ % تبلیغات تلویزیونی دارای موسیقی هستند.

لوگو صدا

در جهت برنرنیگ صوتی شما به یک لوگوی صدا احتیاج دارید . لوگوی صدا تکه آهنگ خاصی از صدا می باشد که معمولاً در آخر تیزر تبلیغاتی پخش می شود که این تکه آهنگ معمولاً کمتر از ۵ ثانیه بوده و به خاطر سپردن آن بسیار آسان است .

صدا وسیله ای ست که فعالان بازاریابی با آن ارتباط برقرار می کنند. هرچند ظاهر این افراد و حرکات و لباس و ایماهای غیرارادی شان نیز خبر از شخصیت آن ها می دهد اما به وسیله صداست که، اندیشه ها و احساسات مشخص و دقیق خود را بیان کرده و مشتری را مجاب به خرید می نمایند. بسیاری از فروشندگان و بازاریابان و حتی مدیران، ضعف سخن گویی داشته، از ضایع شدن آهنگ صدای خود رنج برده،وجود الحان عاجزانه و صوت های نازک و شکسته بسته )برخی افراد سرعت اندیشیدنشان از سرعت سخن گفتنشان بیشتر است ازاین رو کلمه ها را شکسته ادا می کنند.( و حروف جویده و مظلومانه و حیله گرانه، از آن ها شخصیت هایی ضعیف تصویر کرده و ناتوان نشانشان می دهد. این افراد بجای سخن گفتن، ناله می کنند و از هرگونه یکپارچگی وجود به دورند و نمودی بی فروغ دارند. به عنوان مدیر و بازاریاب هر چه به بیان اندیشه ی خود میل کمتری داشته باشید، عضلات خود را به نحو ضعیف تری بکار می اندازید. باید دقت کرد هنگام سخن گفتن با مشتری همه ی منظور ذهنی به عمل فیزیکی تبدیل شود. البته بایستی مدنظر داشت که همانند بدن، بیان نیز باید تحت کنترل درآید و صدا تنها در رابطه با کاری که انجام می شود می تواند معنی یابد!

عوامل مؤثر در صدای بازاریاب

صدای فردی که به فعالیت در عرصه بازاریابی و فروش مشغول است پدیده ای پیچیده می باشد که چهار عامل زیر در آن نقش اصلی دارند. محیط: سخن گفتن و حرف زدن را ما در کودکی و طی فرایندی ناخودآگاه می آموزیم و حرف را به گونه ای آغاز می کنیم که در خانواده یا محیط پرورشمان رایج است. پس ادبیات اطرافیانمان در سبک و سیاق گفتاری ما نافذ بوده، اثرگذار است. گوش دادن: منظور از گوش دادن، دریافت و تشخیص اصوات است. برخی اصوات را دقیق تر می شنوند و تمایزات آن ها را بهتر تشخیص می دهند. اگر گوشی قوی داشته باشید می توانید گوناگونی بیشتری در یک صدا شنیده، تنوعات تلفظی را تشخیص داده و بر طیف وسیع تری از اصوات آگاهی یابید. درنتیجه بهتر میدانید با صدای خود چه کنید و در مواجهه با مشتری و هنگام فعالیت های بازاریابی و برندینگ چگونه عمل نمایید.

موسیقی

مانند کمپانی ایرانسل ، همراه اول

یک آهنگ انتظار مناسب می تواند در جهت آگهی برند ، به آرامش رساندن مشتریان عصبانی در پشت تلفن و همچنین فروش تلفنی کمک شایانی بکند . البته معمولاً ، آهنگ انتظار بیشتر برای بخش خدمات مشتری استفاده می شود ولی به هرمان می تواند در هر جایی که از طرف مشتری ارتباط برقرار می گردد مورد استفاده قرار گیرد .

۹۷ % از مدیران برند ها بر این عقیده هستند که موسیقی برای برندنیگ آنها بسیار کاربردی بوده و نتیجه بخش است .

یکی از مهمترین المان هایی که بایستی هنگام مدیریت این ابراز در نظر گرفت ، فهمیدن و درک این مطلب است که چه سرعتی در این آهنگ استفاده شود . چرا که سرعت پخش موسیقی به راحتی می تواند براحساس مشتری تأثیر بگذارد که در بیشتر موارد سرعت پایین بیشترین کاربرد را دارد .

هنگامی که قرار است برای تیزر تبلیغاتی ، موسیقی انتخاب شود ، این نکته بسیار اهمیت دارد که موسیقی با آنچه که برند شما است و آنچه که موضوع تیزر تبلیغاتی است مطابقت داشته باشد . به یاد داشته باشید که تناسب داشتن، مهمترین سلاح سری شما محسوب می گردد .